משלוח חינם: נק' איסוף מעל 300 שח, עד הבית מעל 400 שח

054-556-4720

מדיניות פרטיות

 

כללי

ברוכה הבאה  לאתר  אפונצ’יק. & בוז’ולינו (להלן: “האתר”).

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך הוא מתייחס לשני המינים ויש לקוראו גם בלשון זכר.

מדיניות פרטיות זו תתאר לך איזה מידע אנו אוספים אודותיך כאשר את נכנסת לאתר ומה השימושים שאנו עושים במידע זה.

אנו מזמינים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו להלן בעיון רב. גלישתך באתר וביצוע פעולות מהווה הסכמה שלך לאמור במדיניות פרטיות זו.

המידע אותו אנו אוספים אודותיך כפוף למדיניות פרטיות זו ולדיני מדינת ישראל.

המידע אשר ימסר לנו על ידך הינו מידע הנמסר מרצונך ובהסכמתך המלאה וידוע לך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע.

המידע הנאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט להלן.

אם אינך מסכימה למדיניות פרטיות זו, את מתבקשת לא לעשות שימוש באתר.

המידע שאנו אוספים:

במסגרת פעולות שתעשי באתר, אנו אוספות אודותיך מידע אישי כדדלקמן:

שם, כתובת, ת.ז., מייל, טלפון וכו’

נתונים המתקבלים אצלנו בקשר עם השימוש שאת מבצעת האתר ובכלל זה העדפות אישיות שלך, ו/או כל מידע כל מידע שבמישרין או בעקיפין, או בחיבור עם מידע נוסף, מאפשר זיהוי.

איך אנחנו אוספים את המידע

אנו אוספים את המידע בדרכים שונות כדלקמן:

 1. את מספקת לנו את רוב המידע שאנו אוספים אודותיך, בין היתר כאשר מתבצעות הפעולות כלדקמן:
 • כשאת משאירה פרטים באתר
 • כאשר את מבצעת רכישה
 • כאשר את עונה על סקר או משאירה לנו משוב
 • כאשר אנו מפעילות קוקיז cookie’s
 1. אנו פועלים לאיסוף מידע אודותייך באמצעים אוטמטיים ובכלל זה:
 • כתובות IP, נתוני מיקום, תכונות הדפדפן ו/או מערכת ההפעלה שאת עושה בהם שימוש, מידע על זמני הביקור שלך באתר (כולל הזמן בו שהית בכל עמוד), פרטים אודות המסלול אותו ביצעת באתר, וכו’.

אנו גם מקבלים עליך מידע לא ישיר באמצעות הגורמים כדלקמן:

פייסבוק, גוגל, אינסטגרם

 

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

המידע שאנו אוספים אודותיך ישמש אותנו לכל אחד מהפעולות כדלקמן:

 • כדי לתת לך שירות בקשר עם הרכישה אותה ביצעת באתר.
 • כדי לשלוח לך דיוור שוטף שלנו ובכלל זה למטרות שיווקיות שלנו לרבות הצעות לרכישת מוצרים שונים ו/או מבצעים שונים וכו’.
 • למטרות הדרכה.
 • להציע לך הצעות לרכישה שונות של האתר .

 

בכל שלב שהוא תוכלי לבקש מאיתנו שלא לשלוח לך דיוור ואנו נסיר אותך ממשלוח הדיוורים.

אם אינך מעוניינת לקבל  מאיתנו דיוורים, תוכלי ללחוץ כאן ולשלוח לנו הודעה בעניין.

 

היכן אנו מאחסנים את המידע שלך

המידע שלך מאוחסן בשרתי האחסון שלנו  העשויים להיות ממוקמים בישראל או מחוץ לישראל. גלישתך באתר ומסירת הנתונים מהווה הסכמה שלך לאחסון המידע במקומות האחסון האמורים.

 

שיווק

האתר שלנו ירצה לשלוח לך מידע על מוצרים ושירותים שלנו שאנו חושבים שתאהבי, כמו גם על אלה של עסקים שיש לנו שיתופי פעולה עימם. אם הסכמת לקבל חומר שיווקי מאיתנו, תמיד תוכלי לבטל את הסכמתך במועד מאוחר יותר.

בעת גלישתך באתר, את מאשרת קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כמשמעתם בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות כל פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידך באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעת ההרשמה לרשימת הדיוור, בעת רכישת מוצר ו/או בכל פניה שלך אלינו. את תהי רשאית בכל עת לחזור בך מהסכמה זו ולהודיע לנו  על סירובך לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

כל עוד לא מסרת הודעת ביטול בדבר הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, אנו נהיה רשאיות על פי חוק  להשתמש בפרטיך, כפי שהתקבלו אצלנו ו/או להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים על מנת לחשוף אותך לעדכונים ו/או חומר שיווקי המופץ על ידנו ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

יש לך הזכות בכל עת למנוע מאיתנו ליצור איתך קשר למטרות שיווק או למסור את הנתונים שלך לעסקים שיש לנו שיתופי פעולה עימם.

אם אינך מעוניינת  שניצור עימך קשר למטרות שיווק, אנא לחצי כאן.

 

מהן זכויות הגנת המידע שלך?

אנו רוצות שתהיי מודעת לחלוטין לכל זכויות הגנת הנתונים שלך, ולכן הן מפורטות להלן:

זכות עיון במידע – יש לך הזכות לבקש מאיתנו לעיין בעצמך או על ידי בא- כוחך שהסמכת בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך במידה עליך המוחזק במאגר המידע שלנו.

בהתאם לפניה שלך, אנו נאפשר עיון במידע ונהיה רשאית שלא למסור לך מידע במידה ויתקיימו הנסיבות המאפשרות שלנו לא למסור מידע כנקוב בחוק..

זכות עיון במידע שאינו בהחזקתנו – מבלי לגרוע מהאמור, במידה והמידע אודותיך יוחזק אצל מחזיק אחר, אנו נפנה אותך למחזיק, תוך ציון פרטי המחזיק ונורה למחזיק, בכתב לאפשר לך את העיון.

זכות לתיקון המידע אודותיך – במידה ותעייני המידע אודותיך ותמצאי כי אינו שנכון, שלם, ברור או מעודכן, תהי רשאתי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במידה ונסכים לבקשה כאמור, נבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותנו ונוידע עליהם לכל מי שקיבל מאיתנו את המידע בתקופה שנקבעה בדין. במידה ולא נסכיך לבקשתך, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בכל מקרה של סירוב שלנו לאפשר לך עיון כאמור ועל הודעת סירוב לתיקון כאמור לעיל, את רשאית להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

שימוש בעוגיות קוקיז

האתר משתמש ו/או עשוי להשתמש ב “עוגיות (“Cookies”) “ו/או ב “עוגיות” שמקורם בצדדים שלישיים ואשר עשויים, בים היתר, לשפר את השימוש שלך באתר. בין היתר, עשויים העוגיות לאפשר שמירת מידע אודותיך, הדפים בהם ביקרת, משך השהייה שלך בכל דף, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת  IP   שלך, נתוני מיקום גיאוגרפי שלך ועוד.

 

חלק מה”עוגיות”  יפוגו, כאשר תסיימי את הגלישה ותסגרי את הדפדפן ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שבו השתמשת.  את יכולה באמצעות שינוי הגדרות בדפדפן האינטרנט בו את משמשת לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של “Cookies” יופעלו במהלך השימוש שלך, למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בהן. חשוב להבהיר כי לחסימה של כל “העוגיות” עשויה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש שלך באתר.

 

תוקף מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו תקפה ממודע פרסומה. אנו נהיה רשאיות לשנות את תנאי  מדיניות הפרטיות בכל עת, תוקף השינוי יהיה מייד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה תעשי שימוש באתר על מנת לראות איזה מידע נאסף ואופן השימוש במידע (לרבות המידע האישי) שנאסף לגביך.

 

איך ליצור איתנו קשר

בכל מקרה שבו יש לך איזשהן שאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו, את מוזמנת ליצור קשר עם עדינה יעקב באחת הדרכים הבאות:

באימייל:  [email protected]

בטלפון: 0547277703

בדואר: עדינה יעקב, הערבה 4 עץ אפרים

 

עגלת הקניות
 • No products in the cart.
0
דילוג לתוכן